Chính sách bảo mật

Tại Yo88.bet chúng tôi đặt mức cao quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này cung cấp chi tiết về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và các tùy chọn bạn có liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình.

Thông tin thu thập

Khi truy cập trang web của chúng tôi, thông tin về thiết bị của bạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành có thể được thu thập. Ngoài ra, chúng tôi có thể ghi lại hoạt động duyệt web của bạn, ví dụ như trang web bạn truy cập và các liên kết bạn nhấp vào.

Nếu bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân bổ sung như tên, địa chỉ email và ngày sinh. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động chơi game của bạn trên nền tảng của chúng tôi, bao gồm sở thích về trò chơi và lịch sử chơi của bạn.

Sử dụng thông tin người dùng

Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây:

 • Cung cấp quyền truy cập vào nền tảng chơi game và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp.
 • Tùy chỉnh trải nghiệm chơi game của bạn bằng cách đề xuất trò chơi và khuyến mãi có thể phù hợp với bạn.
 • Liên hệ với bạn để thông báo về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc gửi email quảng cáo và tin tức.
 • Phân tích và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc thực hiện nghiên cứu thị trường và thu thập thống kê về việc sử dụng.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như đáp ứng một lệnh tòa án hoặc yêu cầu hợp pháp khác để cung cấp thông tin.

Quyền người chơi

Bạn có các tùy chọn sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

 • Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin, tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn có quyền từ chối nhận email quảng cáo và tin tức bằng cách tuân thủ các hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong các email.
 • Nếu bạn muốn xóa thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới để yêu cầu điều này.

Thông tin chia sẻ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trong các tình huống sau đây:

 • Với nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi vận hành trang web và cung cấp dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như nhà cung cấp thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ email.
 • Với các cơ quan chính phủ hoặc bên thứ ba khác khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi.
 • Trong các tình huống liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi.

Bảo mật

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống bảo mật nào là hoàn toàn không thể xâm nhập và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin của bạn.

Về thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian và nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua cách đăng thông báo nổi bật trên trang web hoặc bằng cách gửi email.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Xin lưu ý rằng bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên pháp lý. Để đảm bảo rằng chính sách bảo mật của trang web của bạn tuân thủ đầy đủ các luật lệ và quy định có liên quan, bạn nên tư vấn với các chuyên gia chuyên ngành phù hợp.